HOLIDAY INN KAYSERİ - DÜVENÖNÜ

 

Holiday INN Kayseri-Düvenonu offers you the opportunity to explore the city with its unique architecture and location. For both business and leisure travelers we offer a combination of different designs and colors within our spacious accommodation to create the perfect atmosphere. The city’s newest and most spacious hotel is only a short distance away from the Airport, Organized Industry Zone, Mount Erciyes and Cappadocia and due to its central location it provides all requirements for successful meetings, congresses, caterings, launches, weddings and events. Located in the heart of the vibrant business and commercial center of Kayseri, Holiday INN Kayseri – Düvenönüis only a few minutes away from the city center and a 15 -minute drive from the Organized Industrial Zone by car. Furthermore, Kayseri Erkilet Airport is 10 minutes and the intercity bus station 15 minutes away from our hotel which is also very close to public transport including streetcars that provide fast, convenient and quick access to all corners of the city. Fortunately, it only takes 45 minutes to arrive to the center of Cappadocia, and just 20 minutes by car to enjoy the powder snow of the Erciyes Ski Center. Being close to those transport facilities makes it extremely convenient for both business and leisure travelers.

 

Disabled Rooms

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme Hacı Saki Mah. Kenarcık Sk. No:2 Kocasinan / KAYSERİ adresinde bulunan ve  +90352 315 3000 irtibat numarasına sahip Ali Sert Otel Turizm İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi(Sözleşmede HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ olarak anılacaktır) ile diğer taraftan www.hikayseri.com sitesine üye olup online rezervasyon işlemini tamamlayan kişi (sözleşmede TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında olup. Tüketicinin üye olurken kullandığı adres, kimlik ve iletişim bilgileri esas alınır.

 

1- Sitemiz üzerinden konaklama satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon anında ödemekle yükümlüdür. Ödemenin tamamı yapılmadan rezervasyon kesinleşmez.

 

2- Sözleşme bedelinde fiyat artışı olması halinde, ilave olarak aradaki fark tüketiciden talep edilmeyeceği gibi HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tarafından aksiyon olarak adlandırılan indirimlerin de tüketiciye iadesi söz konusu değildir.

 

3- Tüketici, satın alınan konaklama hizmetine katılmasının mümkün olmaması durumunda, konaklama başlangıç tarihinden en az 7 gün önce HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ bildirimde bulunarak rezervasyonunu, sözleşme açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda sözleşmeyi devreden ve devralan şahıs/şahıslar, HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ, karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ilave masrafların ödenmesinden müteselsilen sorumludurlar. Tüketicilerin vizelerinin bulunmaması, başvuru yapmış olmalarına rağmen, konaklama başlangıç tarihine kadar ilgili kurumdan vize alamamaları durumda, HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ sorumluluk kabul etmediği gibi, konaklama bedelinin tamamını devreden ve devralandan (müteselsil olarak) tahsil eder. Hizmeti devralan kişinin, devredenle aynı statüde olmaması halinde, devir gerçekleşmez veya yapılan özel indirimler kaldırılarak devir işlemi tamamlanır.

 

4- HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tüketiciden kaynaklanmayan bir sebeple, hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında rezervasyonu kısmen/tamamen değiştirebilir veya iptal edebilir. Tüketici bu değişiklikleri kabul edebilir ya da HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ sunduğu alternatif başka bir hizmeti kabul edebilir. Tüketici değişiklikleri kabul etmediği takdirde ise rezervasyonunu iptal edip, sözleşme kapsamında ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; SALGIN HASTALIK grev, terör, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal edebilir veya erteleyebilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 14 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir. Tüketici, konaklamanın başlamasına 7 günden az bir süre kala iptal talebinde bulunur ise sözleşme bedelinin tamamını HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ‘e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.

 

Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

 

5- HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ve tüketici bu sözleşmeden dolayı doğan yükümlülüklerini gereği gibi ifa edeceklerdir.

 

6-  HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ, işbu sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren Ön Bilgilendirme Formu/Voucherı/Mailini tüketiciye sözleşmenin 8.maddesinde belirtildiği şekilde iletmekle yükümlüdür. Tüketiciden kaynaklanan durumlar ile üçüncü kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan hallerden HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ sorumlu değildir.

 

7- Kredi kartıyla hizmet satın alan tüketiciler erken ödeme, taksit azaltma taleplerini kartın ait olduğu bankaya bildirmek ve bankanın belirlediği ödeme şubelerine yapmaları gerekmektedir.

 

8- HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ tüketiciye yapacağı tüm bilgilendirmeleri yazılı olarak elden veya kalıcı veri sağlayıcısı aracılığıyla (elektronik posta, kısa mesaj ve benzeri her türlü araç veya ortam) yapabilecektir. Tüketici, özen borcu gereği sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi halini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği veya ifa edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ bildirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonraki yapılacak bildirimler geçersiz sayılacaktır. Tüketici, rezervasyon esnasında HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ çalışanlarına ve/veya web sitelerine vermiş olduğu; e-mail, cep telefonu, faks vb. bilgilerine HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ ve web sitelerinin kampanya duyurusu amaçlı yapmış olduğu bülten gönderimlerine izin verdiğini kabul ve beyan eder. Tüketicinin kendi iletişim kanallarına yapılan bildirim ve duyuruları istemediğini beyan etmesi halinde, HOLIDAY INN KAYSERI - DÜVENÖNÜ elektronik posta, sms, faks ve posta gönderimlerini sonlandıracağını taahhüt eder.

 

9-İş bu sözleşmeden doğacak tüm ihtilafların çözümü Kayseri İcra Dairesi ve Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri ve yasa ile yetkilendirilmiş sair kuruluşlar yetkilidir. Sözleşmenin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. İşbu sözleşme 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş olup, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda 6502 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Tüketicinin bu sözleşmeyi imzalaması/elektronik ortamda onay vermesiyle sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

İPTAL POLİTİKASI

 

Rezervasyon tarihinden 3 gün öncesine kadar ücretsiz iptal yapılabilir. Sonrasında yapılan iptallerde 1 gecelik ödeme için no-show uygulanacaktır.